Илюстрации

Авторски текстове и картини от поредицата "Словесно  - картинни  етюди"

„Малката шапкарка и Джак Изкормвача“

Госпожици Броуди си тръгнаха. Мама дълго ги убеждаваше, че френското боне от витрината е подходящо за тях. Шотландската пестеливост на госпожиците не им позволи да купят бонето. Мама пак не успя да продаде нищо. С набодените си от карфици ръце и изморени очи, тя излезе. Каза на момиченцето, че скоро ще се върне с пари. Огънят в камината угасна, куклите се измориха. Лондонската мъгла покри прозорците. Момиченцето чакаше.

„Малката шапкарка“

„Френско Рококо момиченце - Революцията“

Тази сутрин никой не я събуди, не я облече и не я заведе в салона. Момиченцето изтича босо в будоара на майка си, където му забраняваха да влиза само. Тишината го стресна. На пода се търкаляха кристален парфюмен флакон, пантофките на мама и празния кафез на канарчето. Момиченцето усети миризмата. В пропития с парфюм и пудра будоар, миризмата крещеше. Така миришеше баща ѝ - маркизът, когато се връщаше от лов. На кожа, пот, кръв и дим. Момиченцето наруши и последната забрана и влезе в спалнята. Мама не се събуди. Беше заспала на пода и изстинала като майсенски порцелан. Зад вратата лежеше баща ѝ. Сатененият син сюртук бе пропит от кръвта му. Ръката му още стискаше шпагата.

„Викторианско“

„Момиченцето от колониите“

Горещо е! Мусонният вятър издува завесите и разхожда напоениия си с подправки и тропически цветя дъх. Момиченцето стои неподвижно в мрака. Някъде в дебрите на огромната колониална къща е задрямала бавачката. Бакърено златната коса и колосаната муселинова рокля издават бегълката. Момиченцето чака. Там някъде с издути платна пътува кораб. Момиченцето има спомен. Една жена с кринолин я притиска до гърдите си и плаче. Мама! Спомен или сън - момиченцето не знае. Знае само, че с кораба с платната, мама си замина!

„Момиченцето от колониите“

„Инфанта II“

Тежкият кринолин скърцаше. Испанският дворцов етикет и Инфантата не се обичаха. Тя искаше да тича, развявайки червените си коси. Етикетът ѝ забраняваше това. Със сковани заучени движения, погълната от кринолина, Инфантата вървеше към своята сцена. Сцената на историята.

„Инфанта II“